DRUKUJ
2017-05-18

Prawo i prace legislacyjne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu nie opracowuje projektów aktów normatywnych w stosunku, do których istnieje obowiÄ…zek ich publikacji na stronach BIP zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o dostÄ™pie do informacji publicznej