DRUKUJ
2017-05-18

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Informacja o zasadach uzyskiwania dostępu do informacji publicznych nie publikowanych w BIP

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego.

Aby uzyskać informację nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej prosimy skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej.