DRUKUJ
2017-05-18

Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może być ustny, pisemny lub w formie elektronicznej. Informacji udziela się w żądanej formie, wskazanej we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, powiadamia się wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być niezwłocznie udostępniona.