DRUKUJ
2017-05-18

Informacja publiczna do ponownego wykorzystania

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu może nałożyć opłatę za udostepnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 
Wniosek można złożyć:

  • przez przesłanie pocztą na adres: Powiatowa  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu, 41-902 Bytom ul. Moniuszki 25
  • osobiście w Sekretariacie PSSE
  • faxem na numer 32 397 66 00
  • przez przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: ppis@psse.bytom.pl