Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 22

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Odpowiedź na wiadomości e-mail „ZapytajSanepid.pl” Dariusz Marcinkowski 2021-02-04 zobacz
2 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Dariusz Marcinkowski 2020-12-29 zobacz
3 Zasady pobierania, transport próbek Dariusz Marcinkowski 2017-05-26 zobacz
4 Cennik badań Dariusz Marcinkowski 2017-05-26 zobacz
5 Godziny pracy Dariusz Marcinkowski 2017-05-26 zobacz
6 Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń Dariusz Marcinkowski 2017-05-26 zobacz
7 Zakres wykonywanych badań Dariusz Marcinkowski 2017-05-26 zobacz
8 Rejestry, ewidencje, archiwa Dariusz Marcinkowski 2017-05-18 zobacz
9 Informacja publiczna do ponownego wykorzystania Dariusz Marcinkowski 2017-05-18 zobacz
10 Wniosek o dostęp do informacji publicznej Dariusz Marcinkowski 2017-05-18 zobacz
11 Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP Dariusz Marcinkowski 2017-05-18 zobacz
12 Prawo i prace legislacyjne Dariusz Marcinkowski 2017-05-18 zobacz
13 Zarządzenia Dariusz Marcinkowski 2017-04-25 zobacz
14 Kontrola Dariusz Marcinkowski 2017-04-20 zobacz
15 Przyjmowanie i załatwianie spraw Dariusz Marcinkowski 2017-04-20 zobacz
16 Kierownictwo Dariusz Marcinkowski 2017-04-18 zobacz
17 Regulamin organizacyjny Dariusz Marcinkowski 2017-04-18 zobacz
18 Statut Dariusz Marcinkowski 2017-04-18 zobacz
19 Budżet Dariusz Marcinkowski 2017-04-18 zobacz
20 Zadania Dariusz Marcinkowski 2017-04-18 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się